Novinky

Ústredný krízový štáb SR rozhodol - ONLINE

Vážení zákazníci, prosíme venujte pozornosť nasledujúcim informáciám. Informácie budú postupne dopĺňané a zverejňované v závislosti od opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom SR. 


Aktualizované: 29.04.2020 // 14:00 h

SME TU PRE VÁS AJ V ČASE PANDÉMIE

 

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR rozhodol, že od 30. marca 2020 do odvolania otvára maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby vrátane autoservisov, pneuservisov a od 22. apríla 2020 do odvolania rozšíril toho rozhodnutie o otvorenie predajní automobilov, vrátane autobazárov.

Náš servis aj predaj nových vozidiel je pre Vás otvorený v riadnej otváracej dobe v obmedzenom režime v súlade s dodržiavaním nariadených hygienických opatrení, aby sme predišli šíreniu koronavírusu a ochránili nielen vás zákazníkov, ale aj našich zamestnancov.
Čas vyhradený pre seniorov nad 65 rokov: Po-Pi : 9:00 -11:00 

SERVIS: Po-Pi 07:00 - 16:00
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. // 0905 479 651

Aby ste sa aj vy cítili v našom servise bezpečne, potrebujeme aj Vašu pomoc.
Vážení zákazníci, prosíme Vás
• uprednostnite telefonické alebo mailové objednanie do servisu
• ak sa necítite dobre, prosím, nenavštevujte servis
• buďte dochvíľni, aby sa zamedzilo kontaktu s inými ľuďmi
• do priestorov servisu vstupujte po jednom
• pri návšteve používajte ochranné prvky (rúško, rukavice), prípadne použite pripravenú dezinfekciu na ruky
• dodržiavajte odstup od prijímacieho technika min. 1 meter
• pri preberaní vozidla budú použité ochranné návleky a dezinfekcia aj na vozidlo
• po odovzdaní vozidla nie je možné čakať v priestoroch servisu, prosíme zabezpečte si odvoz a dohodnite si presný čas prevzatia opraveného vozidla
• pri platení uprednostnite bezhotovostnú platbu

NÁHRADNÉ DIELY: Po-Pi 07:00 - 16:00
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. // 0903 645 770

V prípade predaja náhradných dielov odporúčame maximálne využiť telefonické/mailové objednanie, bezhotovostnú platbu a prevzatie nakúpených náhradných dielov bez vzájomnej blízkosti predávajúceho a kupujúceho.


PREDAJ: Po-Pi 08:00 - 17:00
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. // 0905 403 916

Môžete nás navštíviť osobne, ale naďalej fungujeme aj ONLINE. Väčšiu časť nákupného procesu tak môžete vybaviť z pohodlia domova prostredníctvom e-mailu či telefónu alebo formuláru na webe.
Predajca Vám vypracuje cenovú ponuku na vozidlo, ako aj návrh financovania či poistenia.
Môžete si vybrať z našich skladových vozidiel ihneď k odberu alebo si vyskladajte vozidlo podľa svojich predstáv cez KONFIGURÁTOR.
V prípade záujmu o testovaciu jazdu vieme vopred pripraviť vozidlo a absolvovať jazdu za dodržania všetkých hygienických štandardov. To znamená, že je nutné mať na sebe ochranné pomôcky, a to rúško a rukavice. Upresnenie podmienok testovacej jazdy si dohodnete s predajcom.

Komunikovať s nami môžete aj prostredníctvom našich sociálnych sietí a to facebook alebo instagram
Ďakujeme za porozumenie a dodržiavanie opatrení!

Aktualizované: 29.03.2020 // 10:00 h


Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR zabezpečuje na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

Až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od 24.03.2020 do odvolania). 

Od 30.03.2020 do odvolania sa predlžuje uzatvorenie všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem: predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny/predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely/lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík/predajní drogérie/čerpacích staníc pohonných hmôt a palív/predajní novín a tlačovín/predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií/prevádzok telekomunikačných operátorov/prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením/prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb/donáškových služieb a prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke/pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória/autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb/služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly/servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky/taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru/práčovní a čistiarní odevov/advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov/prevádzok kľúčových služieb/zberných dvorov/predajní metrového textilu a galantérie/predajní a servisov bicyklov/prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2/prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2.
S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).
S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, očných optík, predajní drogérie.

Otvorené prevádzky budú musieť sprísniť hygienický režim. S účinnosťou od 30. marca do odvolania umožnia: vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.), pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre, počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

Zatvorenie týchto obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa: predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá.
Zatvorenie v nedeľu neplatí pre veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“, nemocničné lekárne a verejné lekárne a nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným vyššie. 

Vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (Termín od 25.03.2020 od polnoci do odvolania).

Dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: denné stacionáre, zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle"). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. (Termín od 25.03.2020 do odvolania).  

Vláda SR, Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň dôrazne vyzývajú seniorov, aby obmedzili dopravu vo vlakoch a obmedzili pohyb po vonku len na nevyhnutné prípady (nákup, venčenie spoločenských zvierat, návšteva zdravotníckeho zariadenia). Seniori patri z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

OTVÁRACIA DOBA V SÚLADE S OPATRENIAMI KRÍZOVÉHO ŠTÁBU ZO DŇA 16.3.2020 DO ODVOLANIA

V súlade so všetkými ustanoveniami prijatými Ústredným krízovým štábom si dovoľujeme oznámiť nasledovné otváracie hodiny.

Servis: Po-Pi od 07:00 - 16:00

S platnosťou od 23.3.2020 bude servis otvorený v riadnej otváracej dobe v obmedzenom režime a to nasledovne.
Prítomný bude vždy len 1 prijímací technik a 1 skladník. To znamená, že prijať a vydať vozidlo zo/do servisu bude možné v týchto hodinách pri splnení prísnych hygienických predpisov. Do priestorov servisu budú vpustené maximálne 2 osoby v rovnakom čase. Tieto osoby musia byť bezpodmienečne chránené rúškom a rukavicami. V prípade, že osoby nebudú takto chrániť seba a náš personál, nebudú prijaté do servisu.
Pri preberaní vozidla budú zo strany servisu použité ochranné prvky aj na vozidlo. Podmienkou servisného úkonu je aj bezpodmienečné čistenie klimatizácie o čom Vás bude informovať prijímací technik. 

V prípade predaja náhradných dielov odporúčame maximálne využiť online objednanie, telefonické objednanie, bezhotovostnú platbu a prevzatie nakúpených náhradných dielov bez vzájomnej blízkosti predávajúceho a kupujúceho.

ZÁROVEŇ VYZÝVAME VŠETKÝCH ZÁKAZNÍKOV, ABY SI POČAS TÝCHTO OBMEDZENÍ ZAOBSTARALI ODVOZ ZO/DO SERVISU. POČAS OPRAVY VOZIDLA NEBUDE MOŽNÉ ČAKAŤ V PRIESTOROCH SPOLOČNOSTI AUTO-RÁCZ, s.r.o.

Predaj: ZATVORENÉ  // S MOŽNOSŤOU PREDAJA ZA TÝCHTO PODMIENOK.

Predávať vozidlá v priestoroch spoločnosti AUTO-RÁCZ, s.r.o. je zakázané s účinnosťou do 30.3.2020 ( zatiaľ ).
Z dôvodu takýchto opatrení sme spustili našu komunikáciu ONLINE. Všetky obchodné rokovania vedieme online prostredníctvom chatu tu na stránke, prostredníctvom mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo na telefónnom čísle +421 905 403 916. Komunikovať s nami môžete aj prostredníctvom našich sociálnych sietí a to facebook //  https://www.facebook.com/PeugeotAutoRaczSro/ alebo instagram // https://www.instagram.com/peugeotlevice/ 

V prípade záujmu o testovaciu jazdu vieme pristaviť vozidlo k Vám domov alebo na vopred dohodnuté miesto za predpokladu splnenia podmienky o ochrane zdavia svojho či nášho personálu. To znamená, že je nutné mať na sebe ochranné prvky a to rúško a rukavice. V prípade záujmu o kúpu vozidla vieme tak isto všetko vybaviť online a vozidlo odovzdať za rovnakých podmienok ako pri testovacej jazde.

ROZHODNUTIE ZO DŇA 16.3.2020 // ÚČINNÉ OD 17.3.2020

Ústredný krízový štáb SR udelil výnimku servisom, pneuservisom a odťahovým službám na prevádzku svojich zariadení s planosťou od 17.3.2020.
O otváracích dobách a celkovom režime Vám budeme informovať.

ROZHODNUTIE ZO DŇA 15.3.2020 // ÚČINNÉ OD 16.3.2020

Ústredný krízový štáb SR rozhodol o tom, že všetky maloobchodné prevádzky a autoservisné prevádzky budú zatvorené od 16.3.2020 na 14 dní.

Ide o dočasné bezpečnostné opatrenie, ktoré môže byť v prípade potreby zmenené.

Komunikovať s nami môžete prostredníctvom e-mailovej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Odpovedať budeme po poradí, prosíme Vás o trpezlivosť.

 Ďakujeme za pochopenie. Buďme silní a tolerantní.

 

zdroj: http://www.uvzsr.sk/ 

Kontaktné údaje

 • AUTO - RÁCZ s.r.o.
 • Kalnická cesta 16
  934 01 Levice
 • IČO: 45720355
 • DIČ: 2023100200
 • IČ DPH: SK2023100200

Otváracia doba predaj

 • Pondelok: 08:00 - 17:00
 • Utorok: 08:00 - 17:00
 • Streda: 08:00 - 17:00
 • Štvrtok: 08:00 - 17:00
 • Piatok: 08:00 - 17:00
 • Sobota: 08:00 - 12:00
 • Nedeľa: zatvorené

Otváracia doba servis

 • Pondelok: 07:00 - 16:00
 • Utorok: 07:00 - 16:00
 • Streda: 07:00 - 16:00
 • Štvrtok: 07:00 - 16:00
 • Piatok: 07:00 - 16:00
 • Sobota: zatvorené
 • Nedeľa: zatvorené

Kontakty

 • Predaj nových vozidiel
 • 036 / 6350 350
  0905 403 916
 • predaj (@) peugeotlevice.sk
 • Servis
 • 036 / 6350 354
  0905 479 651
 • servis (@) peugeotlevice.sk


Vytvorila digitálna agentúra MW media s.r.o. - tvorba web stránok | www.123web.sk